Kontakty

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom internetového obchodu Hubarstvo.sk je:

Limero, s. r. o.

Okružná 2466/3

900 31, Stupava

Slovenská republika

IČO: 48 018 201

IČ DPH: SK2120036358

DIČ: 2120036358

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 102448/B

Na adrese sa nachádza iba sídlo firmy, nemáme tu predajňu.

                  

Kontakné informácie:

Kontaktná osoba:

Ing. Roman Mikláš

tel.: 0948 625 098

Telefón: 

0948 625 098

Email:

shop@hubarstvo.sk

 

Facebook stránka: Hubárstvo

Bankové spojenie: 

IBAN: SK7483300000002801025178

č.ú.: 2801025178/8330 (Fio Banka a.s.)

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa,

Tel. č. +421 2 5827 2172-3.