Reklamačné podmienky

Záručná doba

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.hubarstvo.sk je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu shop@hubarstvo.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Záruka sa nevzťahuje na:
a) chyby zapríčinené nesprávnym, neodborným a/alebo nešetrným používaním tovaru, prípadne pri prirodzenom opotrebovaní tovaru,
b) mechanické poškodenie tovaru osobou inou ako Predávajúci,
c) používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach,
d) nesprávne ošetrovanie tovaru.

Ak je tovar Kupujúcemu odovzdaný v poškodenom prepravnom obale, Kupujúci je oprávnený takýto tovar neprevziať. Kupujúci je však povinný v prípade zjavného poškodenia obalu zásielky ihneď spísať s príslušným prepravcom na mieste zápis o poškodení zásielky, v ktorom bude tovar a jeho vada popísaná, inak Predávajúci nemôže vadu spočívajúcu v mechanickom poškodení tovaru uznať.

 

Odstúpenie od zmluvy

V prípade ak nie ste spokojný so zakúpeným tovarom, alebo ho chcete vrátiť z iných dôvodov, do 14 dní od prevzatia tovaru môžete odstúpiť od zmluvy. Detailný postup nájdete TU.

 

Reklamácia tovaru

Ak Kupujúci zistí nejaké závady a na zakúpený tovar si praje uplatniť reklamáciu, vopred nás prosím kontaktujte e-mailom na adresu shop@hubarstvo.sk. Po dohode Kupujúceho s Predávajúcim, zašlite reklamovaný tovar na adresu Kniland s. r. o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01.

Postup:

1 Vyplňte nasledovný formulár pre reklamáciu tovaru, ktorý nájdete tu - Reklamačný protokol
2 Tovar odporúčame zaslať ako poistený balík doporučenou zásielkou, nakoľko Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek poškodenie tovaru pri jeho preprave.
3 Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a vyplnený formulár pre reklamáciu tovaru.
4 Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
5 Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru (do hodnoty reklamovaného tovaru),
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


V prípade uznania reklamácie, Predávajúci znáša náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať po riadnom ukončení reklamačného konania e-mailom. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní od jej uplatnenia, Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 14.4.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku.